Hakkımızda


2010 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kurulan Lider Kadın Derneği (LKD); toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele için faaliyetler yürüten, toplumda bu konularda duyarlılık ve farkındalık yaratan, bu anlamda var olan tüm mekanizmaları güçlendirip harekete geçirmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Yerlerinden edilmiş ve çeşitli sebeplerle ülkemize yerleşen mülteci ve göçmenleri de 2016 yılından itibaren projeleri ve faaliyetleri kapsamına dâhil eden LKD; sosyal uyum ve koruma faaliyetleriyle insanların yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal uyumu güçlendirmek ve insan haklarına saygılı bir toplum oluşturmak için çaba sarf etmektedir.

Vizyonumuz

Lider Kadın Derneği; toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadına yönelik şiddetin önlendiği, bütün bireylerin temel hak ve hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanabildiği adil, huzurlu ve güvenli bir toplum ister.

Misyonumuz

Lider Kadın Derneği duyarlı bir toplum oluşturmak için kadın ve kız çocukları başta olmak üzere toplumun en hassas ve dezavantajlı gruplarına hizmet sunan bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini varoluşunun merkezine koyan Lider Kadın Derneği, yerel halkın ve yerinden edilmiş bireylerin (kadın, kız çocuğu, oğlan çocuğu, erkek) temel hak ve hizmetlerden yararlanabildikleri bir sosyal çevre yaratabilmek için çaba sarf eder ve bu alanda çalışmalar yürüten diğer kurum ve kuruluşları da güçlendirmeyi hedefler.

Bu misyon çerçevesinde Lider Kadın Derneği,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına doğrudan katkıda bulunmak; kadın, kız çocukları, oğlan çocukları ve erkekler ile eğitim ve aktivitelerdüzenleyerek toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratmak,
  • Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere yararlanıcılarının çok yönlü eğitimler alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Kadınlara, ekonomik bağımsızlıklarını ve iş gücüne katılımlarını sağlayacak eğitimler vererek kadın istihdamını desteklemek,
  • Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için var olan mekanizmaları güçlendirip harekete geçirmek,
  • Toplum içerisindeki en hassas ve dezavantajlı gruplara ulaşmayı ve kaynakların bu insanlar için harekete geçirilmesini sağlamak,
  • Sosyal uyum projeleri ile geçici koruma altındaki insanların yerel halkla kaynaşmasını sağlamak ve bu sayede sosyal uyuma katkıda bulunmak,
  • Dezavantajlı grupların hukuki ve psiko-sosyal danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütür.

Değerlerimiz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Lider Kadın Derneği toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı kadın-erkek eşitliğini savunur. LGBTI+ bireylere karşı yapılan ayrımcılığın ve eşitsizliğin karşısındadır.

Ayrım Gözetmeme: Irk, etnik köken, ten rengi ulusal köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, engellilik durumu, tıbbi veya genetik hastalık gibi kişisel özelliklere dayalı olarak insanlar arasında ayrım gözetmemekte ve bunu teşvik etmemektedir.

Bağımsızlık-Tarafsızlık: Lider Kadın Derneği çalışmalarını yaptığı ihtiyaç analizlerine dayandırır. İhtiyaç sahibi insanlara sağladığı destek siyasi, ekonomik, askeri veya kişisel çıkarlara dayalı değildir. Lider Kadın Derneği çalıştığı sahalarda hiçbir çatışmanın tarafı olmadan insani ihtiyaçlara odaklanır./p>

Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik: Lider Kadın Derneği karşılıklı güven ilişkisine dayanan, şeffaf, güvenilir ve sorumluluk sahibi hizmet anlayışıyla çalışır.

Çok Yönlü ve Hak Temelli Yaklaşım: Lider Kadın Derneği başta insanlar olmak üzere doğanın var ettiği tüm canlıların haklarına karşı duyarlıdır. .

Üretkenlik ve Gelişime Açık Olma: Lider Kadın Derneğin toplumsal eşitliğin ve sosyal uyumun sağlanmasında, ırkçılığın ve ayrımcılığın engellenmesinde ve toplumsal şiddetin önüne geçilmesinde üretkenliğin ve toplumsal gelişimin önemli bir rol oynadığına inanır.

Video Tanıtım


"Kızıltepe Lider Kadın Derneği"

KLKD