SAHA ÇALIŞANI - Ekip Arkadaşı Arıyoruz


Lider Kadın Derneği olarak ECHO projesi kapsamında Diyarbakır’da gerçekleşecek ‘koruma projesinde’ bizler ile çalışacak saha çalışanı aramaktayız.

Son Başvuru Tarihi: 28 /05/2021
Başvuru Adresi: info@kizilkader.orgTEMEL SORUMLULUK ALANLARI


  ⦁ Haftalık ve aylık ilerleme raporlarının istenilen formatta hazırlanıp Türkçe ve İngilizce dilde yazılarak ilgili yerlere göndermek.
  ⦁ Risk faktörlerinin azaltılması için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması.
  ⦁ Hizmet haritalandırmasının yapılması.
  ⦁ Proje boyunca yürütülen her türlü faaliyetin ‘LKD,ECHO ve davranış kurallarına ve SPHERE standartlarında belirtilen ‘hesap verebilirlik’ prensiplerine uygunluğunu gözlemlemek.
  ⦁ Vaka tespit, değerlendirme , planlama, uygulama ,takip ve kapanış sürecinin doğru bir şekilde uygulanması.
  ⦁ Bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
  ⦁ Danışanların hizmetlere erişimi için savunuculuk yapılması ve gerektiğinde eşlik edilmesi,
  ⦁ İrtibat Bürosundaki çalışanların, görevlendirmelerini ve yönlendirmelerinin yapılması
  ⦁ Proje etkinliklerine organizasyon desteği sağlanması.
  ⦁ Proje etkinliklerinin izleme ve değerlendirmesinin yapılması.
  ⦁ Gerekli kurum, kuruluş ve topluluklar ile işbirliğinin sağlanması.
  ⦁ Ortak ve donör kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak.
  ⦁ Proje ekibinden gelen haftalık ve aylık izleme raporlarının takibini yapmak.
  ⦁ Koruma programı altındaki tüm vaka faaliyetlerinin uygulanması için minimum standartların belirlenmesi, rehber ve araçların oluşturulması ,
  ⦁ En kırılgan ve risk altında olan ihtiyaç sahibi olan bireyler ve toplulukların koruma ihtiyaçlarına cevap vermek için koruma stratejisinin sosyal hizmet boyutunun hazırlanması,
  ⦁ İlgili koordinasyon toplantılarına katılım sağlaması ve ekip ile paylaşılması.
  ⦁ Sahalar arası deneyim paylaşımı ve koordinasyon için toplantılar düzenlenmesi.


ARANAN ÖZELLİKLER


  ⦁ Üniversitenin lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun.
  ⦁ Çok iyi düzeyde Türkçe bilgisine sahip.
  ⦁ Tercihen iyi düzeyde Arapça ve/veya Kürtçe bilen.
  ⦁ En az bir yıl sivil toplum sektöründe çalışmış olan.
  ⦁ Tercihen uluslararası donör kuruluşlar ile çalışma deneyimi olan.
  ⦁ Tercihen mültecilerle ve koruma alanında çalışmış olan.
  ⦁ İyi düzeyde Microsoft Office ve excel bilgisi olan.
  ⦁ Tercihen Diyarbakır ilini bilen.
  ⦁ Pozisyonun gerektirdiği değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.
  ⦁ Yararlanıcıların haklarına ve gizliliğe önem veren.
  ⦁ İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı.
  ⦁ Zaman yönetimi-planlama yetkinliği gelişmiş.
  ⦁ Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen.
  ⦁ Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip.
  ⦁ 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunması gerektiğini kabul eden
  ⦁ Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen.
  ⦁ Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen.
  ⦁ Çalışma şekli: Tam Zamanlı
  ⦁ Çalışma Yeri: Mardin ve Diyarbakır

Video Tanıtım


"Biz hep böyle umut dolu, güçlü ve güler yüzle bakmaya çalışıyoruz hayata. Birbirimizden güç alarak, en zor zamanlarda birbirimize sarılarak..Biz çok güzel bir aileyiz🌸😇 "

Leyla Onur Yanar - Dernek Başkanı