POLİTİKALARIMIZ


Cinsiyet Eşitliği
Lider Kadın Derneği Cinsiyet ayrımcılığına karşı Kadın-Erkek eşitliğini savunur. Kadınlar ve erkekler eşittirler, eşit haklara sahiptirler. Lider Kadın Derneği özellikle kadınların toplumsal alanda eşit haklara sahip olmasını, sahip oldukları hakları da eşit olarak kullanabilmelerini savunur ve bunun önündeki engellerin kaldırılmasını, kadınların da eşit ve özgür bireyler olarak topluma katılmalarını hedefler.

Renklerin Eşitliği
Lider Kadın Derneği dil, inanç ve ırk ayrımcılığına karşıdır. Gerek sunduğu hizmetlerde, gerekse oluşturmayı hedeflediği sosyal çevrede farklı renklerden olan, farklı dilleri konuşan insanların eşit ve özgürce temsil edilmesinden yanadır.Toplumu oluşturan her birey, eşit derecede değerli birer renktir, çeşitliliktir. Lider Kadın Derneği bu renkliliğin ve onların aralarındaki uyumun daha da gelişerek devam etmesini arzu eder.

Güvenilirlik ve Hesap Verebilirlik
Lider Kadın Derneği karşılıklı güven ilişkisine dayanan, şeffaf, güvenilir ve sorumluluk sahibi hizmet anlayışıyla çalışır. İnsani alanda yürütmekte olduğu çalışmalarında bu değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, iyi niyetli ve çözüm odaklı hizmetler sunar.

Çok Yönlü ve Hak Temelli Yaklaşım
Lider Kadın Derneği başta insanlar olmak üzere doğanın var ettiği tüm canlıların haklarına karşı duyarlıdır. Hizmetlerinde çok yönlülüğü temel alarak ilgilendiği sorunların çözümünü derinlemesine ve çok katmanlı olarak analiz eder, bu sorunların tüm katmanlarıyla birlikte çözüme kavuşturulabilmesi için çaba sarf eder.

Üretkenlik ve Gelişime Açık Olma
Lider Kadın Derneği toplumsal eşitliğin ve sosyal uyumun sağlanmasında, ırkçılığın engellenmesinde ve toplumsal şiddetin önüne geçilmesinde üretkenliğin ve toplumsal gelişimin önemli bir rol oynadığına inanır. Bireyler ürettikçe ve geliştikçe, insanlar arasında eşitlik sağlanır, toplumsal şiddete ve ırkçılığa zemin hazırlayan koşullar ortadan kalkmış olur.

Video Tanıtım


"Biz hep böyle umut dolu, güçlü ve güler yüzle bakmaya çalışıyoruz hayata. Birbirimizden güç alarak, en zor zamanlarda birbirimize sarılarak..Biz çok güzel bir aileyiz🌸😇 "

Leyla Onur Yanar - Dernek Başkanı